доц. д-р Йордан Йорданов (27.02.1948-03.10.2021)       

 

Йордан Йорданов е дългогодишен преподавател и изследовател в областта на диференциалните уравнения и математическото моделиране в икономиката. Близо 50 години той е любим преподавател и наставник на поколения студенти. Научните му приноси са в областта на вариационните неравенства, разпространение на особености на решения на класове от частни диференциални уравнения, пространствената икономика и макроикономическото моделиране.

Йордан Йорданов е един от групата ентусиасти, които с много усилия и енергия полагат началото на възстановения през 1990 г. Стопански факултет.  През ранните години на изграждането на факултета доц. Йорданов има ключов принос за създаването на учебните програми на двата курса по математика и курса по количествени методи, съобразени с най-модерните практики в обучението по тези дисциплини. Той е основен автор на учебника, който и до днес се използва при преподаването на математика в Стопанския факултет. Йордан Йорданов допринася за изграждане и разширяване на екипа от преподаватели във факултета, за въвеждане на програми с обучение на френски език, както и активно подпомага междууниверситетското сътрудничество по линия на обмен на студенти и преподаватели.

В допълнение към приносите му за развитието на Стопанския факултет, доц. Йорданов работи за популяризиране на математическото моделиране в икономиката и извън факултета. През годините той е преподавал различни дисциплини, прилагащи математически методи в икономиката, във Факултета по математика и информатика на СУ, Техническия университет-София и Международното висше бизнес училище. Автор е на учебници по макроикономика и математически модели в икономиката. Доц. Йорданов е създател и първи ръководител на магистърската програма "Математическо моделиране в икономиката" към Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Освен обширна педагогическа дейност, Йордан Йорданов развива и научните изследвания, обединяващи математически методи и икономическа проблематика. Бил е гост-изследовател в Българската народна банка, консултирал е за Министерството на финансите и частни институции.