Председател:

доц. д-р Калоян Ганев, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Членове:

доц. д-р Веселин Гушев, Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Георги Бояджиев, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Андрей Василев, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Вая Ракидзи, Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“