Ще бъде публикувана на по-късен етап.

Заявено участие в конференцията:

 • Веселин Петков, Université Bordeaux
 • Владимир Георгиев, University of Pisa
 • Георги Венков, Технически университет – София
 • Димитър Василев, The University of New Mexico
 • Иглика Василева, МВФ
 • Калоян Ганев, СтФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Лъчезар Стоянов, University of Western Australia, Perth
 • Михаил Кръстанов, ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Николай Червенов, БНП Париба Кардиф България & Румъния
 • Росен Розенов, МВФ
 • Стоян Стоянов, Charles Schwab
 • Цветомир Цачев, ИМИ, Българска академия на науките
 • Андрей Василев, СтФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Организационният комитет отправя покана към сътрудниците и колегите на доц. Йорданов да заявят участие в предстоящото издание на конференцията. Заявката (в свободен текст), придружена с материалите, които се предвижда да бъдат представени, следва да бъде изпратена до 15.01.2023 г. на следната електронна поща:

Заявката за участие подлежи на одобрение от организационния комитет, при отчитане на времевите ограничения и тематичната насоченост на събитието.