Научна конференция "Диференциални уравнения и математически модели в икономиката"

Програма

 

27 февруари 2023 г.

9:00      Официални приветствия към участниците:

  • доц. д-р Първан Първанов, декан, Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • доц. д-р Тодор Ялъмов, заместник-декан по научно-изследователската дейност, иновации и проекти, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • проф. дмн Петър Бойваленков, директор, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

9:20      Владимир Георгиев, University of Pisa

“Hardy and Rellich Inequalities for Perturbations of Laplace Operator”

9:55      Ангел Живков, ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

“Устойчивост на Слънчевата система”

10:30    Кафе пауза

11:00    Николай Червенов, БНП Париба Кардиф България & Румъния

“Копули в соболеви пространства”

11:35    Виржиния Кирякова, ИМИ, Българска академия на науките

“Special Functions of Fractional Calculus as Solutions of Fractional Order Differential Equations”

12:10    Обедна почивка

14:00    Огнян Христов, ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

“On the integrability of twofold 1 : 2 Hamiltonian resonance”

14:35    Михаил Кръстанов, ИМИ, Българска академия на науките

“Върху уравнението на Ойлер”

15:10    Цветомир Цачев, ИМИ, Българска академия на науките

“Върху една задача за оптимално управление на процес на топлопренасяне”

15:45    Кафе пауза

16:10    Росен Розенов, МВФ

“Линейно-квадратична игра върху безкраен хоризонт при наличие на ограничения”

16:45    Стоян Стоянов, Charles Schwab

“Метрични свойства на условни моменти с експоненциални тегла при проверка за адекватност на модел”

17:20    Спомени

18:30   Коктейл, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

28 февруари 2023 г.

9:00      Откриване

9:05      Лъчезар Стоянов, University of Western Australia, Perth

“Semi-continuity of Oseledets Subspaces and Pesin Sets with Exponentially Small Tails”

9:40      Димитър Василев, The University of New Mexico,

“Nonlocal Operators and Geometric Problems on Homogeneous Spaces. (Не локални оператори и геометрични проблеми в хомогенни пространства.)”

10:15    Веселин Петков, Université Bordeaux

"Parametric Resonances for the Wave Equation with Time Periodic Potential"

11:00    Кафе пауза

11:30    Меглена Лазарова, Технически университет – София

“Сравнителен числов анализ за определяне на цената на бон с нулев купон в класическия модел на Васичек и разширения модел на Мертън при наличие на пазарен рисков фактор”

12:05    Иглика Василева, МВФ

“Политики за намаляване на дела на сенчестата икономика в България”

12:40   Андрей Василев, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

“Стабилизираща роля на фискалните правила в модел на малка отворена икономика с паричен съвет”

13:15    Закриване на конференцията